Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Stanice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

Charakteristika pracoviště

  • Na lůžkovou stanici DIOP jsou umísťováni pacienti s převážně neurologickými postiženími, kteří již nemusí pobývat na lůžku JIP, ale je pro ně nadále nezbytná dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče.
  • Vysoce náročná zdravotnická činnost je zabezpečována odborně vyškoleným zdravotnickým personálem.
  • Pacientům je poskytována tzv. bariérová ošetřovatelská péče, která spočívá v přerušení cesty přenosu infekce. To znamená, že pracovní a organizační opatření směřují k zabránění vzniku a šíření nozokomiální nákazy.
  • Naši pacienti využívají elektricky ovládaná lůžka s antidekubitními matracemi.

Kapacita oddělení: 10 lůžek.