Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 415 242 400

O nemocnici

Historie nemocnice


Magdalénky

 • Přibližně ve třináctém století vzniká u nás nový druh osídlení - hrazená města. Život na nevelkém prostoru, kde se tísnilo mnoho lidí, přinášel mnoho zdravotních problémů. Průměrná délka života tehdy činila asi třicet let. Léčbu zajišťovali lazebníci, ranhojiči a židovští kramáři. Městská chudina byla odkázána výhradně na žebrotu, pro měšťanský stav ale začaly být zřizovány městské špitály. Ty byly spravovány buď městskou radou, nebo mnišskými řády. Náklady na špitální provoz se hradily většinou z darů a odkazů bohatých jedinců, jakož i z výnosů klášterů.
 • Počátky lounského špitálu sahají do třicátých let 14. století, kdy byl v Lounech (v tzv. Benátkách, kde dnes stojí paradoxně noční erotický klub) zřízen ženský klášter řádu kajícnic sv. Maří Magdalény. Právě magdalénky měly na starosti m.j. i špitální služby.

Obecní špitál

 • V době husitských válek ženský klášter zanikl a roku 1437 císař Zikmund svolil k vybudování nového městského špitálu. Ten se nacházel na břehu Ohře (o něco níže než dnes stojí budova později postaveného barokního špitálu.) Jednalo se o nediferencované sociálně zdravotnické zařízení pro 16 osob. O přijetí nemocných rozhodovala městská rada. Lékařský dohled chyběl, až do rudolfínské doby byl v Lounech pouze lazebník. Koncem 16. století se v městě usadili ještě apatykář a také bradýř, který prováděl kromě práce holiče i chirurgické úkony.

Barokní špitál

 • V 17. a 18. století se projevila nutnost oddělovat složku sociální od složky medicínské. Vznikaly tak první nemocnice v našem pojetí a z původních špitálů se stávaly chudobince, chorobince, nalezince, sirotčince a blázince. Podobná situace nastala i v Lounech. Roku 1698 byl z odkazu Elišky Pšanské dostavěn nový městský špitál ( architekt Antonio della Porta)., v jehož rámci bylo zřízeno vlastní medicínské pracoviště. V nedávných letech byla historická budova bývalého barokního špitálu restaurována a dnes v ní najdeme zajímavé hotelové zařízení.

Veřejná nemocnice korunního prince Rudolfa

 • O vybudování samostatné nemocnice se v Lounech začalo uvažovat až koncem sedmdesátých let 19. století. Zásluhu o výstavbu nové veřejné nemocnice měl především mladý (bylo mu tehdy pouhých 33 let) starosta Loun MUDr. Josef Frotzel. Ten se také stal po uvedení do provozu v roce 1885 jejím prvním ředitelem a současně jediným ústavním lékařem.. Nemocnice (budova v dnešních Holárkových sadech) měla zprvu 35 lůžek, později k nim přibylo ještě 18 lůžek infekčních. Finančně si tehdy toto zdravotnické zařízení přivydělávalo provozem městských lázní, které byly včleněny do objektu.

Masarykova okresní všeobecná veřejná nemocnice v Lounech

 • Vzhledem k rostoucímu významu města po 1. světové válce (Louny se staly okresním, na nějakou dobu dokonce župním městem) a vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na technické a hygienické parametry léčebného procesu, bylo brzy jasné, že se v Lounech musí postavit nová, moderní nemocnice. Touto myšlenkou se radní zabývali zejména v průběhu dvacátých let a už v březnu roku 1927 byl položen základní kámen pro nový léčebný ústav (který se postupně rozrostl až do dnešní podoby nemocnice.)
 • Výstavba nové lounské nemocnice probíhala velmi rychlým tempem a celá stavba byla uvedena do provozu už za dva roky, v září roku 1929.
 • Nemocnice byla pokrokově projektována jako pavilónový provoz se 186 lůžky a byla na tehdejší dobu velmi dobře zařízena.

Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Lounech

 • Další větší rozvoj lounské nemocnice můžeme zaznamenat až v polovině 80. let 20. století. Tehdy proběhly celkové rekonstrukce některých oddělení a do provozu byla uvedena zcela nová, velkoryse řešená budova moderní městské polikliniky. To už dlouhou dobu pracovala lounská nemocnice jako jedno ze zařízení tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví.
 • Pokud jde o novější historii nemocnice v Lounech, za zmínku stojí zejména výstavba (v polovině devadesátých let) nového dětského, hematologicko-transfúzního a hemodialyzačního oddělení. Zajímavým detailem je i skutečnost, že do areálu nemocnice byl doveden nedaleký vývěr unikátního léčivého minerálního pramene LUNA.

Nemocnice Louny, p.o

 • Novější historie lounské nemocnice je spjata s jejím přechodem pod správu Ústeckého kraje. Vzhledem k silné předluženosti zařízení došlo v roce 2003 ke zrušení některých lůžkových oddělení (dětské, gynekologicko-porodní a ARO) a vývoj směřoval k privatizaci zařízení.

Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o. - Nemocnice Louny

 • Od července 2004 byla lounská nemocnice z rozhodnutí Ústeckého kraje privatizována a stala se součástí nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o. se sídlem v Praze.
 • Jednou z prvních významných novinek bylo zřízení oddělení lůžek následné péče (v jehož rámci začal později působit také úsek tzv. sociálních lůžek).
 • Během posledních let byly do budov a jejich vybavení investovány značné prostředky. Pacienti si pochvalují zejména rozsáhlé rekonstrukce sociálních zařízení na všech třech lůžkových odděleních nemocnice.
 • Nemocnice začala postupně obnovovat zdravotnické přístroje, k největším investicím patřilo např. zakoupení nové RDG stěny.
 • Dalším významným počinem nedávné historie bylo zavedení systému řízení kvality a získání certifikátu ISO 9001:2001.

Nemocnice Louny a.s.

 • S účinností od 1.1.2009 došlo k prodeji Nemocnice Louny jako části podniku společnosti Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o. Novým vlastníkem a provozovatelem nemocnice se stala společnost Nemocnice Louny, a.s. Tato změna neměla žádné dopady na činnost nemocnice.
 • Na počátku roku 2010 se nová společnost dostala do neřešitelných potíží v oblasti zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu pro lůžková oddělení, poskytující akutní lékařskou péči. V souvislosti s tím byl zřizovatel nucen transformovat toto zdravotnické zařízení tak, aby nadále zajišťovalo pouze následnou léčebnou péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči. Součástí dalšího působení lounské nemocnice bude i širší zajišťování sociální péče.
 • S účinností od 1.2.2016 došlo k prodeji nemocnice společnosti AGEL a.s.

Nemocnice AGEL Louny a.s.

 • S účinností od 1.7.2020 došlo ke změně názvu nemocnice.