Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 415 242 400

Pacienti, veřejnost

Pramen LUNA

Historie

  • Při výzkumu podloží české křídy byl v roce 1963 uskutečněn vrt o hloubce 1200 m, při němž byl odkryt zdroj samovolně vyvěrající silně mineralizované vody, která byla podrobena chemickému a radiologickému rozboru. Na základě shrnutí prvních poznatků byl pramen roku 1966 prohlášen MZČR za přírodní léčivý zdroj, s tím že tohoto zdroje může být využíváno v rámci léčebné preventivní péče, v rozsahu daném kapacitou přírodního léčivého zdroje a nesmí být porušena vydatnost zdroje, jeho léčivé účinky a hygienická nezávadnost. Vrt byl však ještě téhož roku neúspěšně cementován, přičemž došlo ke snížení jeho kapacity z původní hodnoty 1,6 l/s na současných 0,3 - 0,6 l/s.
  • V roce 1995 byl pramen doveden do prostor rehabilitačního oddělení nemocnice a ze sponzorského daru nově utvořeného Zeissova nadačního fondu bylo pracoviště vybaveno balneologickou vanou s parním ohřevem a provedena příprava k instalaci druhé vany, neboť současná skutečná a empiricky doložená kapacita je dvě vanové koupele za hodinu.

Popis a charakteristika pramene Luna

  • Pokud jde o srovnání s ostatními prameny, Luna má unikátní složení. V některých aspektech může být srovnávána se skupinou Karlovarských pramenů, dále s prameny Bílinky a Vincentky a celkovou charakteristikou se blíží vodám z francouzského Vichy díky podobnému geologickému charakteru krajiny.
  • Z opakovaných analýz, provedených odbornými pracovišti v letech 1963 – 1992 byla Luna klasifikována jako přírodní, silně mineralizovaná (17,6 g solí na litr vody) kyselka hydrouhličitano-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, barya, fluoridů, bromidů a radioaktivních složek, studená, hypotonická. Voda je čirá, bez pachu, bez zabarvení, silně proplyněna, chuti mírně slané. Při výtoku má teplotu 21,5 stupňů Celsia.

Technický stav pramene Luna

  • Vrt je průchodný do hloubky 1196 m. Voda vyvěrá z rozpukaného žulového podloží mohutné prvohorní sedimentární pánve. Minerálka proniká do trubní kolony v posledních 96 metrech vrtu, především v horizontu 1100 m. Celková mocnost vododajného úseku je pouze 40 m. Nebezpečí zanesení vysráženými solemi nehrozí za předpokladu stálého odběru vody. Denní kapacita vrtu je asi 25 m3 (nyní slouží pro tři odběrná místa – původní vývěr, nemocniční park, rehabilitace). Podle zprávy z roku 1993 se soudí, že kapacita vrtu plně stačí jen na krenoterapii, nový vrt by byl finančně neúnosný, neboť odhad na jeho realizaci činí až 10 milionů korun.

Využití pramene Luna

  • Nejobsáhlejší studii o pramenu Luna vydala balneoložka MUDr. M. Chvátalová v roce 1994, ta však doporučovala další lékařské posouzení, odborný posudek Státního ústavu pro kontrolu léčiv, popř. speciálního balneologického pracoviště. Skutečné účinky pramene se tak vědeckými metodami snažili zkoumat jen tehdejší primáři interního a dětského oddělení lounské nemocnice MUDr. J. Zeiss a MUDr. L. Singer. Nejvíce prokázané a žádnou studií a posudkem nezpochybněné jsou alkalizační účinky pramene na lidský organismus. V nefrourologii by se jej dalo využít k prevenci hrozící urátové obstrukce ledvinných tubulů po jednorázovém podání velkých dávek urikosurik respektive při cytostatické léčbě. Dále k alkalizaci moče u prokázané urátové litiázy.
  • V dosud nikde nepublikované zprávě MUDr. J. Zeisse jakož i v publikovaných pracích MUDr. L. Singera jsou uváděny účinky pitné léčby Lunou v oblasti chorob respiračního traktu (vleklé záněty cest dýchacích a u bronchiektásií), kde je udáván protizánětlivý, sekrekční a mukolytický účinek, při aplikaci „šňupáním“ dojde údajně k úlevě nemocných s rhinitidami a pharyngitidami, Lunu lze podávat i při acetonemickém zvracení a při zvládání dětských průjmů. U chorob jater a žlučových cest byly MUDr. J. Zeissem údajně prokázány účinky při léčbě chronických cholecystopathií, zároveň udává výsledky i při léčbě malého vzorku diabetiků a dále doporučuje vyzkoušet účinky vody na léčbu dny, artrózy a prozkoumání anabolického efektu pitné léčby lounskou vodou. V závěru své práce MUDr. J. Zeiss uvádí bez důkazu i léčebné účinky lokálních zevních aplikací Luny v oblasti dermatologické (ekzémy, dermatidy, intertriga a bércové vředy). Žádná studie nezpochybňuje zevní balneaci.

Nedoporučené užití pramene Luna

  • Všechny odborné studie nedoporučují použití vody k dlouhodobému a soustavnému pití (vysoká mineralizace, zejména Na+, radioaktivita alfa a beta). K pitné léčbě není vhodné vodu ohřívat, neboť se zhoršují chuťové vlastnosti. Vody se může používat maximálně 250 - 400 ml denně za lékařského dozoru. Krenoterapie je kontraindikována u dětí do 1 roku věku, dále u osob s hypertenzí a u nemocných s fosfátovou litiázou, jakož i u pacientů s čerstvými resekcemi v oblasti gastrointestinálního traktu.