Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

V Nemocnici Louny trénovali pacienti paměť

18.3.2016

Klienti sociálních lůžek Nemocnice Louny, která je členem skupiny AGEL, oslavili Národní týden trénování paměti speciálním cvičením. Zájemci z řad klientů sociálních lůžek si mohli poslechnout přednášku, ale také si zkusit i praktický nácvik pro posílení pozornosti a paměti pod vedením akreditované trenérky.

Přednášky pod vedením akreditované trenérky paměti Marcely Langrové se zúčastnilo deset klientů oddělení sociálních lůžek Nemocnice Louny, kteří se dozvěděli teoretické zajímavosti ohledně paměti, ale také si ji procvičili. „Naší sociální službu využívají i klienti, u nichž se projevují potíže s pamětí. Právě proto jsme se rozhodli nabídnout jim trénink paměti a kognitivních funkcí, který jim jednak může pomoci s jejich potížemi, ale také jim i trochu zpestřil pobyt na našem oddělení,“ říká Bc. Jana Hendrychová, zdravotně sociální pracovnice oddělení sociálních lůžek Nemocnice Louny s tím, že přednáška probíhala v přátelském a humorném duchu, takže si ji všichni příchozí velmi užili.

Stěžejním tématem teoretické části přednášky byla ochrana paměti před škodlivými vlivy, jako jsou stres, tréma, únava, alkohol nebo nedostatek pohybu a sociální izolace. V rámci praktické části si pak pacienti mohli vyzkoušet hned několik metod tréninku paměti i pozornosti a získali i zajímavé tipy pro trénování paměti v běžném životě. „Člověk je sociální bytost, která potřebuje sdílet názory a být v kontaktu s ostatními. I to totiž trénuje naši paměť a mozek. Měli bychom se proto snažit být komunikativní a v každodenním životě odstranit rutinní návyky - třeba si zapnout knoflíky opačnou rukou,“ prozrazuje Bc. Jana Hendrychová.

Nemocnice Louny je od února 2016 čerstvě členem skupiny AGEL. Toto zdravotnické zařízení poskytuje péči na lůžkách následné péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a sociálních lůžkách, přičemž zdravotnickou péči poskytuje na celkem pěti odděleních a ve čtyřech ambulancích. Spádovou oblastí nemocnice je především město Louny a nejbližší obce s celkovým počtem okolo 100 000 obyvatel.

Zpět