Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 415 242 400

Pracoviště

Oddělení sociálních lůžek

„Pomůžeme Vám najít cestu k Vašemu domovu“

Nemocnice AGEL Louny a.s., je poskytovatelem sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Jedná se o pobytovou sociální službu.

Naším posláním je poskytovat sociální služby osobám, u kterých skončila indikace k další zdravotní hospitalizaci a jejich potřeby pro pobyt v domácím prostředí nejsou dostatečně zabezpečeny. Prostřednictvím odborného personálu tak zajišťujeme kvalitní pobytovou službu osobám s lehkou, středně těžkou či úplnou závislostí na péči druhé osoby.

Vytváříme příležitosti k tomu, aby uživatelé naší sociální služby mohli uplatňovat vlastní vůli, usilujeme o jejich seberealizaci, spokojenost a samostatnost. Naší prioritou je poskytování pobytové sociální služby s dostupnou kvalitní zdravotní péčí přímo v komplexu zdravotnického zařízení.

Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Snažíme se o to, aby pobyt na sociálním lůžku byl pouze dočasný, a společně  hledáme  řešení, která budou vzhledem ke zdravotnímu stavu, schopnostem i možnostem klienta ta nejvhodnější.

Kapacita oddělení: 57


Naše služba je určena:

 • seniorům
 • osobám se zdravotním postižením

Věková struktura uživatelů:

 • dospělí (27- 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kdy nemůžeme naší službu poskytnout:

 • zájemcům, kteří žádají o sociální službu, kterou neposkytujeme
 • zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny osob, pro které je sociální služba určena
 • v případě naplněné kapacity
 • v případě, že aktuální zdravotní stav zájemce vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • zájemcům s akutním infekčním onemocněním

Ubytování:

 • Ubytování nabízíme v 1 – 3 lůžkových pokojích, vybavených elektrickým polohovacím lůžkem, nočním stolkem a televizorem.
 • Samozřejmostí je úklid pokoje, praní ložního a osobního prádla.
 • Návštěvy na oddělení nejsou časově vymezeny, respektujeme však právo na soukromí a odpočinek klientů. Při mimořádných událostech (chřipková epidemie, karanténa) mohou být návštěvy nařízením krajského hygienika zakázány.
 • Cena za 1 den pobytu:
  • jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj  se sociálním zařízením 305,- Kč
  • jednolůžkový pokoj 285,- Kč
  • dvoulůžkový pokoj 265,- Kč
  • třílůžkový pokoj  245,- Kč

Stravování:

 • Stravování se poskytuje v rozsahu 3 hlavních jídel s možností 2 jídel vedlejších, které odpovídají zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
 • Cena stravy v rozsahu 3 hlavních jídel za 1 den je 226,- Kč
 • Cena stravy v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 jídel vedlejších za 1 den je 250,- Kč
 • V případě, že uživateli po úhradě za pobyt a stravu nezůstane 15% pravidelného příjmu, lze žádat o snížení úhrady.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb se zajišťují v základním rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální služba je poskytována tak, aby uživatelé mohli žít plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem.

Formuláře ke stažení: